Ի՞նչ է հեռավար ուսուցման կառավարման համակարգը

 
ՀԿՏՀ-ի վերաբերյալ դասընթացն՝ արդեն առցանց